AliveCors sekretesspolicy

GILTIG FRÅN OCH MED: 30 april 2020

Välkommen till AliveCor! Denna sekretesspolicy (“Policy”) beskriver hur AliveCor, Inc. (“vi”, “oss” eller “vår”) samlar in, använder och offentliggör information som vi inhämtar om din användning av webbplatsen alivecor.com (“Webbplatsen”), Kardia™ (“Appen”), programvaran KardiaPro™ (“KardiaPro”), gemensamt “Tjänsten”, inklusive information som vi samlar in från de AliveCor-enheter (till exempel KardiaMobile®) du ansluter till en mobil enhet där Appen körs.

Gäller denna Policy dig?

 • Denna Sekretesspolicy gäller all personlig användning av våra Tjänster globalt och du ska inte använda Tjänsterna om du inte godkänner denna Sekretesspolicy.
 • Denna Sekretesspolicy gäller för registrerade i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) såvida inte den registrerade använder Tjänsterna under anvisning från en läkare där läkaren och den registrerade/patienten har ett avtal mellan dem som omfattar användningen av Tjänsterna. I sådant fall är läkarens eller dennas institution Personuppgiftsansvarig för data som samlas in från/av KardiaMobile och Appen, och läkarens eller dennas institutions sekretesspolicy gäller, och inte denna Sekretesspolicy.
 • Om du är bosatt i USA eller i ett land utanför EES lagras din information i USA. Genom att använda eller ladda ner Tjänsten godkänner du att dina personuppgifter, inklusive eventuell information om din hälsa som du tillhandahåller oss direkt eller som vi samlar inte genom din användning av Tjänsten, kan komma att överföras till och lagras USA.
 • Om du är användare i EES lagrar vi din information i Europeiska unionen.

Vilken information vi samlar in om dig.

Vi samlar in information direkt från dig, från enheter och tredjepartstjänster som du ansluter samt automatiskt via din användning av vår Tjänst.

När du skapar, uppdaterar eller lägger till information i din profil.
När du registrerar dig för att använda Tjänsten samlar vi in de personuppgifter du tillhandahåller oss, inklusive namn, e-postadress, lösenord, kön, längd, och födelsedag. Vi samlar även in eventuell ytterligare information som du väljer att lägga till i profilen, inklusive: vikt, kroppsmasseindex (BMI), om du är rökare eller icke-rökare, medicinska tillstånd, information om läkemedel som du tar, patient-ID och aktivitetsnivåer.

Vi samlar in ytterligare information från enheter som du ansluter till Appen:

 • När du använder en Kardia-enhet. Vi samlar in råa mätningsdata av elektrokardiogram (“EKG”), genomsnittlig hjärtfrekvens samt var på kroppen EKG-registreringen gjordes (till exempel fingertoppar, bröst, armar, ben med mera). Vi samlar in ytterligare information från din mobila enhet vid registreringstillfället, inklusive accelerometerdata, lokal tid, lokal tidszon och geografisk plats.

  Du kan använda din mobila enhet för att lägga till anteckningar, taggar eller röstmeddelanden till dina EKG-registreringar som du gör med en ansluten enhet. Många användare använder den här funktionen för att komplettera EKG-registreringar med information om symtom, aktiveter eller kost som är relaterad till deras specifika hälsotillstånd. Röstmeddelanden transkriberas automatiskt och läggs till i motsvarande EKG-registrering. Observera att vi samlar in information som tillhandahålls genom anteckningar, taggar eller röstmeddelanden, inklusive personlig eller känslig information som du väljer att tillhandahålla via den här funktionen.
 • Information som samlas in från din telefon eller klocka. Förutom ovan beskrivna insamling samlar vi in grundläggande information från din mobila enhet, inklusive enhetsmodell och OS-version, enhets-ID, enhetsspråk, aktiviteter i Appen och hur länge appen är öppen.

  Om du väljer att ansluta din mobila enhet till en kompatibel tredjepartstjänst, såsom Apple Hälsa eller Google Fit, samlar vi med ditt tillstånd in information från din användarprofil, inklusive: användarnamn och e-postadress, hjärtfrekvens BPM, stegräkning och avverkad distans, frekvensstudie, glukos- och syremättnadsnivåer, energinivåer för aktivitet och vila, sömnanalys, blodtrycksmätningar och träningshistorik.
 • När du använder en premiumfunktion. När du väljer att delta i en premiumtjänst samlar vi in ytterligare information från dig i anslutning till sådana tjänster. Vissa premiumfunktioner är betaltjänster. När du gör betalningar via Tjänsten kan du behöva ange din leveransadress och finansiell kontoinformation, såsom kreditkortsnummer, till våra tredje parts tjänsteleverantörer. Vi samlar inte in och lagrar inte finansiell kontoinformation, men det kan hända att vi mottar transaktionsidentifierare och sammanfattningsinformation som inte omfattar kreditkortsnummer eller bankkontonummer.
 • När du använder KardiaPro-tjänst. När vårdpersonal registrerar sig i KardiaPro-tjänsten ber vi dem att ange sitt personal-ID (National Provider Identifier, NPI). När vårdpersonal skickar patientinformation via KardiaPro-tjänsten tar vi emot, baserat på tillstånd från både patienten och vårdpersonalen, patientprofilsinformation inklusive: namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, kön, journalnummer och eventuella anteckningar, taggar eller röstmeddelanden som skickas av vårdpersonalen. Data om användare i EES som anges av vårdpersonal med hjälp av KardiaPro kontrolleras oberoende av vårdgivaren och AliveCor, och omfattas av vårdgivarens sekretesspolicy förutom av denna Sekretesspolicy. För alla andra data om användare i EES som samlas in via Tjänsten gäller denna Sekretesspolicy där AliveCor är Personuppgiftsansvarig.
 • När du använder Klinisk tolkningstjänst. Om du väljer att använda AliveCors Kliniska tolkningstjänst som den definieras i AliveCors Tjänstevillkor https://www.kardia.com/terms-of-service, mottar vi resultatet av din kliniska analys och levererar detta resultat till dig via Appen.
 • När du kontaktar oss. När du kontaktar AliveCor direkt, som när du kontaktar vår kundtjänst, mottar vi innehållet i ditt meddelande eller eventuella bifogade filer du kan skicka oss samt ytterligare information som du väljer att tillhandahålla.

Hur vi använder din information

Vi behandlar din information, inklusive dina personuppgifter, i följande syften:

 • För att tillhandahålla Tjänsten till dig, för att kommunicera med dig om din användning av Tjänsten, för att svara på dina frågor och för andra kundtjänstsyften.
 • För att anpassa det innehåll och den information vi kan komma att skicka till eller visa för dig, för att erbjuda platsanpassning samt personanpassad hjälp och vägledning och för att på andra sätt personanpassa din upplevelse när du använder Tjänsten.
 • För att undersöka och utveckla nya produkter och funktioner, i den omfattningen det är tillåtet enligt tillämplig lag och, där så krävs, med ditt medgivande.
 • För marknadsföring, kampanjer och informationssyften, i den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag och, där så krävs, med ditt medgivande. Vi kan till exempel använda din information, såsom din e-postadress, för att skicka dig nyheter och nyhetsbrev, specialerbjudanden och kampanjer, eller för att på annat sätt kontakta dig om produkter eller information som vi tror kan intressera dig. Vi kan också använda den information vi har om dig till hjälp för att annonsera våra tjänster på tredjepartswebbplatser. Du kan när som helst välja att inte få dessa e-postmeddelanden enligt nedan.
 • För att bättre förstå hur användare ansluter till och använder vår Tjänst, både i aggregerat och individuellt format, med syftet att förbättra vår Tjänst och bemöta användares önskemål och preferenser, samt för andra analytiska syften.
 • För att anpassa det innehåll och den information vi kan komma att skicka till eller visa för dig, för att förstå om ett registrerat EKG är dina personliga data eller en gästs data, för att erbjuda platsanpassning samt personanpassad hjälp och vägledning och för att på andra sätt personanpassa din upplevelse när du använder Tjänsten.
 • För att hantera undersökningar och enkäter.
 • För att uppfylla rättsliga krav, som en del av vår allmänna affärsverksamhet och för andra administrativa syften.
 • Där vi tror att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vida åtgärder angående olagliga aktiviteter, situationer som innebär potentiella hot mot persons säkerhet eller brott mot våra Användningsvillkor eller denna Sekretesspolicy.

Hur vi delar din information.

Vi kan komma att dela din information, inklusive personuppgifter, enligt följande:

 • AliveCors tredjepartspartner. Med ditt medgivande kan vi komma att dela information från Tjänsten med andra tredjepartspartner, inklusive din personliga information och data som samlats in från dina enheter.
 • Dina vårdgivare eller din familj. Med ditt medgivande kan vi komma att dela din information, inklusive information som samlats in från dina anslutna enheter, med dina vårdgivare och/eller familjemedlemmar som du har utsett som mottagare av din information.
 • Studier vid klinisk prövning. Med ditt medgivande kan läkare och annan personal i kliniska prövningsprogram använda Tjänsten som ett sätt att samla in data för prövningen. Om Tjänsten används som en del av en klinisk prövning använder och delar vi information om den kliniska prövningen som samlats in via Tjänsten i enlighet med vårt avtal med det kliniska prövningsprogrammet och eventuella sekretessmeddelanden som du tillhandahålls som en del av det kliniska prövningsprogrammet.
 • Andra hälsoinriktade mobilappar. Med ditt medgivande kan vi komma att dela din profilinformation och data som samlats in från dina anslutna enheter med andra hälsoinriktade mobilapplikationer som är installerade på din mobila enhet för att hjälpa dig att följa din hälsoinformation. Om du delar din information med dessa appar används din personliga information, inklusive din hälsoinformation, i enlighet med sekretesspolicyerna för dessa separata appar, och inte denna Sekretesspolicy.
 • Aggregerad och avidentifierad information. Vi kan komma att dela aggregerad eller avidentifierad information – som alltså rimligtvis inte kan användas för att identifiera en specifik person – med tredje parter för marknadsföring, annonsering, undersökningar eller liknande syften.
 • Forskare inom hälsoområdet. Vi kan komma att dela data som samlats in via Tjänsten med forskare inom hälso- och sjukvård och andra forskningsorganisationer, inklusive avidentifierad profilinformation och data som samlats in från dina anslutna enheter. Vi kan till exempel komma att dela information såsom kön, längd, vikt, information om läkemedel som du har uppgett samt data från dina anslutna enheter, men vi delar inte ditt namn eller någon annan information som skulle kunna identifiera dig.
 • Närstående bolag. Vi kan komma att avslöja den information vi samlar in om dig med våra närstående bolag eller dotterbolag, men om vi gör det omfattas deras användning och offentliggörande av din personliga information av denna Policy.
 • Tjänsteleverantörer. Vi tillhandahåller viss information som vi samlar in från dig till tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller ombud som utför tjänstefunktioner som vi behöver för att driva verksamheten, såsom värdtjänstleverantörer, e-postkommunikation, kundservice, analyser, marknadsföring och annonsering, utifrån våra instruktioner och i enlighet med denna Policy och eventuella andra lämpliga integritets- och säkerhetsåtgärder.
 • Överlåtelser av företag. Om vi köps upp eller fusioneras med ett annat företag, om i stort sett alla våra tillgångar överförs till ett annat företag eller som en del av ett konkursförfarande eller en rekonstruktion, meddelar vi påverkade användare innan vi överför någon personlig information till en ny entitet.
 • Som svar på rättsprocess. Vi kan komma att avslöja den information vi samlar in från dig för att följa lagen, en rättegång, ett rättsligt avgörande eller annan rättslig process, till exempel som svar på ett rättsligt avgörande eller ett vittnesmål inför domstol.
  • Observera: Vår policy är att meddela dig om en rättslig process söker åtkomst till din information, såsom husrannsakan, rättsligt avgörande eller vittnesmål inför domstol, såvida vi inte är förbjudna enligt lag att göra det. I fall där ett rättsligt avgörande förbjuder offentliggörande under en period meddelar vi dig med försening när perioden med förbud mot offentliggörande har löpt ut. Undantag från vår meddelandepolicy omfattar krävande eller kontraproduktiva omständigheter, till exempel i en nödsituation med fara för dödsfall eller allvarlig personskada.
 • För att skydda oss och andra. Vi kan komma att avslöja den information vi samlar in från dig där vi tror att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vida åtgärder angående olagliga aktiviteter, situationer som innebär potentiella hot mot persons säkerhet eller brott mot våra Användningsvillkor eller denna Policy eller som bevis i rättstvist som AliveCor är inblandad i.
 • Tredje parts analyser. Vi använder automatiserade enheter och applikationer, såsom Google Analytics och Mixpanel, för att utvärdera användningen av vår Tjänst. Vi kan också komma att använda andra analysmetoder för att utvärdera vår Tjänst. Vi använder dessa verktyg för att förbättra vår Tjänst, prestanda och användarupplevelser. Användare kan välja att inte delta i Mixpanels analysspårning genom att gå till https://mixpanel.com/optout. Om du väljer att inte delta i Mixpanel måste du aktivera det alternativet på alla enheter som du använder.

Information om Privacy Shield (sköld för skydd av privatlivet) för användare i EU och Schweiz

AliveCor uppfyller ramverket Privacy Shield för skydd av privatlivet i EU, UK och USA och ramverket Privacy Shield för skydd av privatlivet i Schweiz, UK och USA som det beskrivs av USA:s handelsdepartement (Department of Commerce) angående insamling, användning och bevarande av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz till USA i enlighet med skölden för skydd av privatlivet. AliveCor har bekräftat till handelsdepartementet att vi följer principerna för Privacy Shield. Om det föreligger någon konflikt mellan villkoren i denna Sekretesspolicy och principerna för Privacy Shield ska Privacy Shield-principerna gälla. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering kan du besöka http://www.privacyshield.gov.

I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar sig AliveCor att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av din personliga information i enlighet med Privacy Shield. Enskilda personer i EU, Storbritannien och Schweiz med frågor eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy ska först kontakta AliveCor på nedanstående adress.

privacy@alivecor.com
AliveCor, Inc.
Attn. Privacy
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

AliveCor har vidare åtagit sig att hänvisa olösta klagomål om integritet enligt Privacy Shield-principerna till BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke vinstdrivande, alternativ leverantör av tvistlösning i USA som drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får en bekräftelse på mottagande av ditt klagomål i tid eller om ditt klagomål inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt kan du besöka www.bbb.org/EU-privacy-shield/.../ för mer information och för att anmäla ett klagomål.

Observera att om ditt klagomål inte hanteras genom dessa kanaler kan det under vissa omständigheter finnas möjlighet till ett bindande skiljedomsförfarande inför en Privacy Shield-panel.

USA:s federala handelskommission (Federal Trade Commission) har jurisdiktion med rättsvårdande behörighet över AliveCors efterlevnad av Privacy Shield.

Privacy Shield-principerna beskriver AliveCors ansvarsskyldighet för personuppgifter som senare överförs till tredjepartsombud. I enlighet med Privacy Shield-principerna är AliveCor fortsatt ansvarigt för överföringen av personuppgifter till tredje parter som agerar som våra ombud såvida inte vi kan bevisa att vi inte var en part i de händelser som gett upphov till skadorna.

Observera att AliveCor kan behöva offentliggöra personuppgifter för enskilda i EU och Schweiz i enlighet med Privacy Shield som svar på rättslig begäran från offentliga myndigheter, inklusive att tillgodose krav om nationell säkerhet och brottsbekämpning.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och som används av webbläsare för att leverera personanpassat innehåll och komma ihåg inloggningsuppgifter och kontoinställningar. Förutom för att förbättra användarupplevelsen använder vi cookies och liknande teknik för analyser och annonseringssyften. Du kan hantera dina cookies lokalt genom att justera dina webbläsarinställningar, eller genom att välja bort riktad annonseringen via cookies på networkadvertising.org/choices eller aboutads.info/choices. Eftersom det ännu inte finns någon gemensam överenskommelse av hur man ska tolka Do Not Track-signaler har vi inte möjlighet att svara på Do Not Track-begäran från webbläsare, men vi övervakar utvecklingen och uppdaterar denna policy när en gemensam standard har upprättats.

Tredjepartslänkar

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. All åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser omfattas inte av denna Sekretesspolicy, utan där gäller sekretesspolicyerna för dessa tredjepartswebbplatser. Vi är inte ansvariga för hur information hanteras på sådana tredjepartswebbplatser.

Säkerhet för min personliga information

Vi har genomfört rimliga åtgärder för att skydda den information vi samlar in, från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, offentliggörande, ändring och förstöring. Observera att trots våra ansträngningar kan inga säkerhetsåtgärder garantera datasäkerheten.

Du bör vidta åtgärder som skydd mot obehörig åtkomst till ditt lösenord, din telefon och din dator genom att, bland annat, logga ut när du har använt en delad dator, välja ett säkert lösenord som ingen annan känner till eller enkelt kan gissa och att hålla inloggningsuppgifter och lösenord privata. Vi har inget ansvar för borttappade, stulna eller komprometterade lösenord eller för aktiviteter på ditt konto via obehörig lösenordsaktivitet.

Åtkomst till, förvaring av och borttagning av min personliga information

Du får åtkomst till och kan ändra den personliga information du har angett genom att logga in på ditt konto och uppdatera din profilinformation. Observera att kopior av information som du har uppdaterat, modifierat eller tagit bort kanske fortfarande visas på cachelagrade eller arkiverade sidor av Tjänsten under en tid. Dina personuppgifter inklusive EKG-data lagras och är tillgängliga på din enhet och i molnet.

Vi lagrar information som är kopplad till ditt konto till dess att ditt konto raderas. Du kan när som helst radera ditt konto genom att kontakt kundtjänst på privacy@alivecor.com. Observera att det kan ta ett tag att radera din kontoinformation, och vi kan komma att bevara den av rättsliga skäl eller för att förhindra skada, inklusive enligt beskrivningen i avsnittet Hur vi delar din information.

Vilka alternativ har jag i fråga om e-postmeddelanden med kampanjer och information?

Vi kan komma att skicka dig e-postmeddelanden med kampanjer eller information då och då. Du kan välja bort sådan kommunikation genom att följa instruktionerna för att göra det som finns i e-postmeddelandet. Observera att det kan ta upp till 10 arbetsdagar för att hantera begäran om att inte få e-postmeddelanden. Vi kan fortfarande komma att skicka dig e-postmeddelanden om ditt konto eller om tjänster som du har begärt eller mottagit av oss.

Användare under 18 år

Våra tjänster är inte utformade för användare under 18 års ålder. Om vi upptäcker att en användare som är under 18 har tillhandahållit oss personlig information, raderar vi sådan information från våra system.

Dina rättigheter till integritet i Kalifornien.

Denna Sekretesspolicy uppfyller Kaliforniens lag om konsumentintegritet (California Consumer Privacy Act, CCPA), som kräver att vi meddelar boende i Kalifornien om att man har rätt att:

 • välja bort försäljning av personlig information,
 • veta vilken personlig information som samlas in, offentliggörs eller säljs,
 • begära att personlig information raderas
 • behandlas utan diskriminering om man vill utöva dessa rättigheter.

Mer information om från vilka källor vi samlar in personlig information hittar du i ovanstående avsnitt med rubriken “Vilken information vi samlar in om dig", information om i vilka verksamhetsmässiga och kommersiella syften vi samlar in din personliga information hittar du i ovanstående avsnitt med rubriken “Hur vi använder din information", information om kategorier av mottagare med vilka personlig information delas eller säljs till hittar du i ovanstående avsnitt med rubriken “Hur vi delar din information".

Vi säljer ingen personlig information som samlats in från din användning av AliveCor-tjänsten.

Vi använder cookies på vår webbplats som samlar in och delar information som samlats in från din webbläsare för beteendeanpassning vilket räknas som “försäljning” enligt CCPA. Vi gör inte detta om du klickar på länken “Do Not Sell My Personal Information” (Sälj inte min personliga information) på webbplatsen. Dessutom kan du välja bort all insamling av dina data för beteendeannonsering genom att besöka networkadvertising.org/choices eller aboutads.info/choices.

Om du vill göra en begäran enligt California Consumer Privacy Act eller om du har frågor eller problem med vår Sekretesspolicy eller våra metoder är du välkommen att kontakta oss på privacy@alivecor.com.

GDPR – rättigheter för användare i EES och AliveCors kapacitet för användare i hela världen

Vilka rättigheter har jag? Enskilda personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har särskilda rättigheter i fråga om sina personuppgifter. AliveCor tillhandahåller möjligheter att utöva dessa särskilda rättigheter till alla våra användare runt om i hela världen, inklusive:

 • rätten att få tillgång till dina personuppgifter
 • rätten att korrigera eventuella felaktiga personuppgifter
 • rätten att begränsa eller opponera sig emot behandlingen av personuppgifter
 • rätten att radera dina personuppgifter
 • rätten till portabilitet av personuppgifter.

Vi behöver ditt medgivande som rättslig grund för behandling av personuppgifter för följande syften:

 • initial insamling av personuppgifter via Tjänsten
 • tillhandahålla marknadsförings- och kampanjkommunikation till dig. Du kan när som helst välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länken “unsubscribe” (avsluta prenumeration) som du hittar i e-postmeddelanden med uppdateringar från AliveCor och sedan ändra dina kontaktinställningar.

Vidare behandlar vi dina personuppgifter enligt våra avtalsförpliktelser för att tillhandahålla dig Tjänsten enligt beskrivningen i avsnittet “Hur vi använder din information”, inklusive:

 • för att Tjänsten ska fungera som förväntat
 • för att kommunicera med dig som svar på kundtjänstärenden, för att leverera servicerelaterade e-postmeddelanden (inte kampanjmaterial) eller för att hantera undersökningar och enkäter
 • för att anpassa din upplevelse efter din allmänna region. Vi behandlar till exempel begäran om Klinisk tolkningstjänst från EES-baserade användare via en EES-baserad partner för Klinisk tolkningstjänst.

I vissa fall kan AliveCor behandla personlig information i enlighet med en rättslig förpliktelse eller för att skydda dina eller någon annans vitala intressen.

Endast för EES-användare och enligt kraven i GDPR kan du stänga av lokal och molnbaserad lagring genom att gå till inställningar och ställa omkopplaren i läget “av” Om du stänger av den här funktionen lagras inga av dina EKG-data varken i molnet eller på din enhet, och AliveCor kan inte återvinna dessa data och skickar inga rapporter, till exempel månadsrapporter i premiumtjänster.

Denna Sekretesspolicy kanske inte gäller för alla EES-användare. Denna Sekretesspolicy gäller inte för EES-användare som använder Tjänsterna efter anvisning av en läkare och där läkaren och patienten har en överenskommelse som omfattar användningen av Tjänsterna. I sådant fall är läkaren eller dennas institution personuppgiftsansvarig för data som samlas in från/av KardiaMobile och Appen, och läkarens eller dennas institutions sekretesspolicy gäller, och inte denna Sekretesspolicy.

EES-användares data som matas in av vårdgivare med hjälp av KardiaPro kontrolleras av vårdgivaren och inte av AliveCor, och för dessa gäller vårdgivarens sekretesspolicy, och inte denna. För alla andra data om användare i EES som samlas in via Tjänsten gäller denna Sekretesspolicy där AliveCor är Personuppgiftsansvarig.

Hur kan jag utöva mina enskilda rättigheter? AliveCor-användare vilkas data omfattas av denna Sekretesspolicy i hela världen kan få åtkomst till och uppdatera sin personliga information enligt följande:

Kontoinnehavare kan få tillgång till och uppdatera sin personliga information via sina kontoinställningar i AliveCor-plattformen.

Kontoinnehavare kan utöva sina rättigheter till radering av data och dataportabilitet genom att kontakta AliveCors personuppgiftsansvarig representant på privacy@alivecor.com.

AliveCor bevarar ingen personlig information från användare som inte skapar AliveCor-konton.

Observera att AliveCor kan komma att begära ytterligare information från dig för att verifiera din identitet innan vi avslöjar någon personlig information eller kontoinformation.

Kontakta oss

Om du har frågor om våra integritetsskyddsrutiner kan du kontakta oss på privacy@alivecor.com.

AliveCor, Inc.
Attn. Privacy
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

Om du är kund i EES och inte kan nå AliveCor med ovan angivna kontaktinformation angående ditt problem har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Ändringar av denna Policy

Denna Policy är aktuell det datum som anges ovan efter Giltig från och med. Vi kan komma att ändra denna Policy då och så, så kom ihåg att kontrollera den regelbundet. Vi publicerar eventuella ändringar av denna Policy i vår Tjänst. Om vi gör ändringar i denna Policy som materiellt påverkar våra rutiner i fråga om den personliga information vi tidigare har samlat in från dig, kommer vi att göra vårt bästa för att meddela dig i förväg om sådan förändring.