AliveCor personvernerklæring

EFFEKTIV DATO: 19. juni 2019

Velkommen til AliveCor! Denne personvernerklæringen («erklæringen») beskriver hvordan AliveCor, Inc. («vi», «oss», eller «vår») innhenter, bruker og tilgjengeliggjør opplysninger som vi innhenter om bruken din av alivecor.com-nettstedet («nettstedet»), Kardia™ («appen»), KardiaPro™-programvaren («KardiaPro»), samlet kalt «tjenesten», inkludert opplysninger vi innhenter fra AliveCor-enhetene (f.eks. KardiaMobile®) som du kobler til en mobilenhet som kjører appen.

Gjelder denne policyen for deg?

 • Denne personvernpolicyen gjelder for alle privat bruk av tjenestene våre over hele verden, og du bør ikke bruke tjenestene hvis du ikke samtykker i denne personvernpolicyen.
 • Denne personvernerklæringen gjelder for borgere i EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) hvis borgerne ikke bruker tjenestene etter anvisning fra lege, der legen og borgeren/pasienten har inngått en avtale som dekker bruken av tjenestene. I et slikt tilfelle er det legen eller hans/hennes institusjon som er databehandler for data som innhentes fra/av KardiaMobile og appen, og da gjelder personvernerklæringen til legen eller hans/hennes institusjon, ikke denne personvernerklæringen.
 • Hvis du befinner deg i USA eller et land utenfor EØS, blir opplysningene dine lagret i USA. Ved å bruke eller laste ned tjenesten samtykker du i at personopplysningene dine, inkludert eventuelle opplysninger om helsen din som du gir direkte til oss eller som vi innhenter gjennom din bruk av tjenesten, kan bli overført og lagret i USA.
 • Hvis du er en EØS-bruker, lagrer vi opplysningene dine i EU.

Informasjonen vi samler inn om deg.

Vi samler inn informasjon direkte fra deg, fra enheter og tredjepartstjenester du kobler til, samt automatisk gjennom din bruk av vår tjeneste.

Når du oppretter, oppdaterer eller legger til informasjon på profilen din. Når du registrerer deg for å bruke tjenesten, samler vi inn personlig informasjon som du gir til oss, inkludert navn, e-postadresse, passord, kjønn, høyde og fødselsdato. Vi samler også inn eventuell tilleggsinformasjon som du velger å legge til profilen din, inkludert vekt, kroppsmasseindeks (BMI), om du røyker eller ikke, medisinske lidelser, informasjon tilknyttet medisiner du tar, pasient-ID og aktivitetsnivåer.

Vi samler inn ytterligere informasjon fra enheter du kobler til appen din:

 • Når du bruker en Kardia-enhet. Vi innhenter råmåledata fra elektrokardiogrammer («EKG»), gjennomsnittlig hjerterytme og stedet på kroppen hvor EKG-opptak ble gjort (f.eks. fingertupper, brystkasse, lemmer osv.). Vi samler inn ytterligere informasjon fra mobilenheten din på opptakstidspunktet, inkludert akselerometerdata, lokal tid, lokal tidssone og geografisk plassering.

  Du kan bruke mobilenheten til å legge til notater, etiketter eller talenotater i EKG-opptak du gjør med en hvilken som helst tilkoblet enhet. Mange brukere bruker denne funksjonen til å supplere EKG-opptak med informasjon om symptomer, aktiviteter eller dietter knyttet til deres spesifikke helsetilstand. Talememoer transkriberes automatisk og inkluderes sammen med gjeldende EKG-registreringer. Merk at vi samler inn informasjon som er gitt gjennom notater, etiketter eller talememoer, inkludert personlig eller sensitiv informasjon du velger å gi gjennom denne funksjonen.
 • Informasjon innsamlet fra telefonen eller klokken din. I tillegg til innsamlingen som er beskrevet over, samler vi inn grunnleggende informasjon fra mobilenheten din, inkludert enhetsmodell og OS-versjon, enhets-ID, enhetsspråk, aktiviteter innen appen og hvor lenge appen er åpen.

  Hvis du velger å koble mobilenheten din til en kompatibel tredjepartstjeneste, som f.eks. Apple Health eller Google Fit, samler vi inn informasjon, med din tillatelse, fra brukerprofilen din inkludert: brukernavn og e-postadresse, hjerterytme BPM, skrittantall og distanse, aktivitetsprøve, blodsukker- og oksygenmetningsnivåer, aktive og hvilende energinivåer, søvnanalyse, blodtrykksmålinger og treningshistorikk.
 • Når du bruker en premiumfunksjon. Når du velger å delta i en premiumtjeneste, samler vi inn ytterligere informasjon fra deg tilknyttet disse tjenestene. Enkelte premiumfunksjoner er betalte tjenester. Når du betaler via tjenesten, kan det hende du må oppgi fraktadresse og økonomisk kontoinformasjon, som f.eks. kredittkortnummer til våre tredjepartsleverandører. Vi samler ikke inn eller lagrer økonomisk kontoinformasjon, men vi kan motta transaksjonsidentifikatorer og oppsummeringsinformasjon som ikke inkluderer kredittkort- eller bankkontonumre.
 • Når du bruker KardiaPro-tjenesten. Når helsefaglig personell registrerer seg i KardiaPro-tjenesten, ber vi helsepersonellet om å oppgi sitt NPI-nummer (National Provider Identifier). Når en leverandør av helsetjenester sender pasientinformasjon via KardiaPro-tjenesten, basert på tillatelser fra både pasienten og helseleverandøren, mottar vi pasientprofilinformasjon, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, medisinsk journalnummer og eventuelle notater, etiketter eller talenotater som er sendt av helseleverandøren. EØS-brukerdata som registreres av helseleverandører med KardiaPro, administreres uavhengig av helseleverandøren og AliveCor, og er gjenstand for helseleverandørens personvernerklæring i tillegg til denne personvernerklæringen. Alle andre EØS-brukerdata som innhentes via tjenesten, er underlagt denne personvernerklæringen, der AliveCor er databehandler.
 • Når du bruker klinisk tolkningstjeneste. Hvis du velger å bruke AliveCors kliniske tolkningstjeneste, slik den er definert i AliveCors tjenestevilkår, vil vi motta resultatene av den kliniske analysen og levere disse resultatene til deg via appen.
 • Når du kontakter oss. Når du kontakter AliveCor direkte, som når du f.eks. kontakter kundestøtteteamet vårt, vil vi motta innholdet i meldingen din eller eventuelle vedlegg du måtte sende til oss, samt ytterligere informasjon som du velger å oppgi.

Slik bruker vi informasjonen din

Vi behandler informasjon om deg, inkludert din personlige informasjon, for følgende formål:

 • For å levere tjenesten til deg, for å kommunisere med deg om din bruk av tjenesten vår, for å svare på spørsmål fra deg og for andre kundeserviceformål.
 • For å skreddersy innhold og informasjon som vi sender eller viser til deg, for å tilby stedstilpassing og personlig tilpasset hjelp og instruksjoner, og for på annen måte å tilpasse dine opplevelser når du bruker tjenesten.
 • For forskning og utvikling av nye produkter og funksjoner, i den grad loven tillater det, og med ditt samtykke der det er påkrevd.
 • For markedsførings-, kampanje- og informasjonsformål, i den grad loven tillater det, og med ditt samtykke der det er påkrevd. Vi kan for eksempel bruke informasjonen din, som f.eks. e-postadressen din, for å sende deg nyheter og nyhetsbrev, spesialtilbud og kampanjer, eller for på annen måte å kontakte deg om produkter eller informasjon som vi mener kan interessere deg. Vi kan også bruke informasjonen vi får om deg til å hjelpe oss å markedsføre tjenestene våre på nettsteder fra tredjeparter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta disse e-postmeldingene, som beskrevet nedenfor.
 • For å få en bedre forståelse av hvordan brukere får tilgang til og bruker tjenesten vår, både på samlet og individuell basis, for å forbedre tjenesten og respondere på brukerens ønsker og preferanser og for andre analytiske formål.
 • For å skreddersy innhold og informasjon som vi sender eller viser til deg, for å forstå om en registrert EKG er dine personlige data eller tilhører en gjest, for å tilby stedstilpassing og personlig tilpasset hjelp og instruksjoner, og for på annen måte å tilpasse dine opplevelser når du bruker tjenesten.
 • For å administrere undersøkelser og spørreskjema.
 • For å overholde lovforpliktelser, som en del av vår generelle forretningsdrift, og for andre administrasjonsformål.
 • Når vi mener det er nødvendig å undersøke, hindre eller saksøke i forbindelse med ulovlige aktiviteter, mistenkt svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til noen eller brudd på våre bruksvilkår eller denne personvernpolicyen.

Hvordan vi deler informasjonen din.

Vi kan dele informasjonen din, inkludert din personlige informasjon, på følgende måte:

 • Tredjeparts AliveCor-partnere. Med ditt samtykke kan vi dele informasjon fra tjenesten med andre tredjeparts partnere, inkludert personopplysninger og data som er innhentet fra enhetene dine.
 • Dine helseleverandører eller familie. Med ditt samtykke kan vi dele informasjonen din, inkludert informasjon som vi har samlet inn fra dine tilkoblede enheter, med dine helseleverandører og/eller familiemedlemmer (f.eks. nærmeste familie og venner) som du utpeker til å motta informasjonen din.
 • Kliniske undersøkelser. Med ditt samtykke kan leger og personell i kliniske undersøkelsesprogrammer bruke tjenesten for å samle inn data til undersøkelsen. Hvis tjenesten brukes som en del av en klinisk undersøkelse, kommer vi til å bruke og dele informasjon om den kliniske undersøkelsen som er samlet inn gjennom tjenesten, i henhold til vår avtale med det kliniske undersøkelsesprogrammet og eventuelle personvernvarsler som gis til deg som en del av undersøkelsesprogrammet.
 • Andre helsefokuserte mobilapper. Med ditt samtykke kan vi dele din profilinformasjon og data som er samlet inn fra dine tilkoblede enheter, med andre helsefokuserte mobilapplikasjoner som er installert på din mobilenhet for å hjelpe deg å spore din helse- og velværeinformasjon. Hvis du deler opplysninger med disse appene, vil personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger, bli brukt i henhold til egne personvernerklæringer i disse appene, ikke denne personvernerklæringen.
 • Samlet og deidentifisert informasjon. Vi kan dele samlet eller deidentifisert informasjon – slik at den ikke kan brukes til å identifisere noen – med tredjeparter for markedsførings-, reklame-, forsknings- eller lignende formål.
 • Helseforskere. Vi kan dele data som er samlet inn gjennom tjenesten, med helseforskere og andre forskningsorganisasjoner, inkludert deidentifisert profilinformasjon og data som er samlet inn fra dine tilkoblede enheter. Vi kan for eksempel dele informasjon som kjønn, høyde, vekt, informasjon om medisiner du har oppgitt og data fra dine tilkoblede enheter, men vi kommer ikke til å dele navnet ditt eller annen informasjon som kan identifisere deg.
 • Tilknyttede selskaper. Vi kan oppgi informasjonen vi samler inn fra deg til våre tilknyttede selskaper eller datterselskaper, men hvis vi gjør dette, vil deres bruk og avsløring av din personlige informasjon være underlagt denne policyen.
 • Tjenesteleverandører. Vi kan gi utvalgte opplysninger vi innhenter fra deg, til tredjeparts leverandører, tjenesteleverandører, kontraktører eller representanter som utfører nødvendige tjenestefunksjoner for virksomheten, f.eks. vertstjenester, 
e-postkommunikasjon, kundestøttetjenester, analyser, markedsføring og annonsering, i samsvar med våre instruksjoner og denne erklæringen og eventuelle andre hensiktsmessige fortrolighets- og sikkerhetstiltak.
 • Forretningsoverføringer. Hvis vi kjøpes opp av, eller slås sammen med et annet selskap, hvis hovedsakelig alle våre aktiva overføres til et annet selskap, eller som en del av konkurs eller omorganisering, kommer vi til å varsle berørte brukere før vi overfører personlig informasjon til en ny enhet.
 • Som respons på en juridisk prosess. Vi kan overlevere opplysninger som vi innhenter fra deg, for å rette oss etter loven, en rettslig prosedyre, en rettsordre eller annen juridisk prosess, f.eks. som reaksjon på en rettskjennelse eller stevning.
  • Merk: Vår policy er å varsle deg hvis en juridisk prosess trenger tilgang til din informasjon, som f.eks. ransakingsordrer, rettskjennelser eller stevninger, så fremt loven ikke hindrer oss i å gjøre dette. I tilfeller der en rettsordre spesifiserer en periode hvor man ikke kan oppgi informasjon, gir vi et forsinket varsel etter at denne perioden er utløpt. Unntak i varslingspolicyen vår inkluderer presserende omstendigheter eller omstendigheter som virker mot sin hensikt, hvis det f.eks. er en nødssituasjon som involverer fare for død eller alvorlig fysisk skade for en person.
 • For å beskytte oss og andre. Vi kan overlevere opplysninger som vi innhenter fra deg, når vi mener det er nødvendig å undersøke, hindre eller gå til rettslige skritt i forbindelse med ulovlige aktiviteter, mistenkt svindel, situasjoner som innebærer potensielle trusler mot personers sikkerhet, brudd på bruksvilkårene eller denne erklæringen, eller som bevis hvis AliveCor blir involvert i et søksmål.
 • Tredjepartsanalyse. Vi bruker automatiserte enheter og applikasjoner, som f.eks. Google Analytics og Mixpanel, for å evaluere bruken av tjenesten vår. Vi kan også bruke andre analysehjelpemidler for å evaluere tjenesten vår. Vi bruker disse verktøyene for å hjelpe oss å forbedre tjenesten vår og brukeropplevelsene. Brukere kan melde seg av Mixpanels analysesporing ved å besøke https://mixpanel.com/optout. Hvis du velger å melde deg av Mixpanel, må du melde deg av på alle enheter du bruker.

Personverninformasjon for personer i EU og Sveits

AliveCor overholder personvernrammeverket i EU-USA og personvernrammeverket for Sveits-USA som beskrevet av det amerikanske handelsdepartementet når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon som overføres fra EU og Sveits til USA i henhold til personvernbeskyttelsen. AliveCor har sertifisert overfor handelsdepartementet at de overholder prinsippene for personvernbeskyttelse. Hvis det er konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og prinsippene for personvern, er det personvernprinsippene som gjelder. For å finne ut mer om personvernprogrammet og for å se sertifiseringen vår kan du gå til http://www.privacyshield.gov.

I samsvar med prinsippene for personvernbeskyttelse forplikter AliveCor seg til å løse klager om personvern og på vår innsamling eller bruk av din personlige informasjon i henhold til personvernbeskyttelse. Individer i EU og Sveits som har spørsmål eller klager når det gjelder vår personvernpolicy, må først kontakte AliveCor på kontaktadressen nedenfor.

privacy@alivecor.com
AliveCor, Inc.
Attn. Personvern
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

AliveCor har også forpliktet seg til å henvise uløste klager angående personvern under prinsippene for personvernbeskyttelse til BBB EU PRIVACY SHIELD, en non-profit alternativ tvisteløsningsleverandør i USA som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke får noen kvittering på klagen din, eller hvis klagen din ikke behandles på en tilfredsstillende måte, kan du gå til http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ for mer informasjon og for å legge inn en klage.

Merk at hvis klagen din ikke løses gjennom disse kanalene, kan et meklingsalternativ være tilgjengelig foran et personvernbeskyttelsesutvalg under begrensede omstendigheter.

Federal Trade Commission har jurisdiksjon med håndhevelse over AliveCors overholdelse av personvernbeskyttelsen.

Prinsippene for personvern beskriver AliveCors ansvarsforhold når det gjelder personlige data som den overfører til en tredjepartsagent. Under prinsippene for personvernbeskyttelse er AliveCor ansvarlig hvis en tredjeparts agent behandler personlig informasjon på en måte som ikke er i samsvar med prinsippene for personvernbeskyttelse, så fremt ikke AliveCor beviser at de ikke er ansvarlige for det som har ført til bruddet.

Vær oppmerksom på at AliveCor kan måtte gjøre personopplysningene til EU- og sveitsiske borgere tilgjengelig i henhold til Privacy Shield som svar på juridiske henvendelser fra offentlige myndigheter, inkludert krav som gjelder nasjonal sikkerhet og håndhevelse av lover.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på enheten din og som brukes av nettlesere for å levere personlig tilpasset innhold og huske pålogginger og kontoinnstillinger. I tillegg til å forbedre brukeropplevelsen bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologier for analyse- og markedsføringsformål. Du kan behandle informasjonskapsler lokalt ved å endre nettleserinnstillinger, eller du kan reservere deg mot målrettet markedsføring via informasjonskapsler, på networkadvertising.org/choices eller aboutads.info/choices. Ettersom det ennå ikke er en felles forståelse av hvordan man skal tolke Ikke spor-signaler, kan vi ikke respondere på Ikke spor-forespørsler fra nettlesere, men vi ser etter oppdateringer og kommer til å endre denne policyen hvis det etableres en felles standard.

Tredjepartslenker

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder. All tilgang til eller bruk av slike lenkede nettsteder er ikke underlagt denne personvernerklæringen, men er i stedet underlagt personvernerklæringene til disse tredjepartsnettstedene. Vi er ikke ansvarlige for informasjonspraksisene til slike tredjepartsnettsteder.

Sikkerheten til min personlige informasjon

Vi har implementert rimelige forholdsregler for å beskytte informasjonen vi samler inn mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang, avsløring, endring og destruksjon. Merk at på tross av at vi har gjort vårt ytterste, så kan ingen datasikkerhetstiltak garantere at alt er helt sikkert.

Du må selv iverksette tiltak for å beskytte deg mot uautorisert tilgang til passord, telefon og datamaskiner, ved blant annet å logge av etter at du har brukt en delt datamaskin, velge et sterkt passord som ingen andre vet om eller kan finne ut enkelt og å holde påloggingsinformasjon og passord privat. Vi er ikke ansvarlige for mistede, stjålne eller kompromitterte passord eller for noen aktivitet på kontoen din via uautorisert passordaktivitet.

Tilgang til, lagring av og sletting av personopplysninger

Du kan få tilgang til og endre personopplysninger som du har sendt, ved å logge deg på kontoen din og oppdatere profilinformasjonen. Merk at kopier av informasjon som du har oppdatert, modifisert eller slettet kan forbli synlig i bufrede eller lagrede sider i tjenesten i en periode. Personopplysninger, inkludert EKG-data, blir lagret og er tilgjengelig på enheten din i tillegg til i nettskyen.

Vi lagrer informasjon tilknyttet kontoen din til kontoen din slettes. Du kan slette kontoen din når som helst ved å kontakte kundestøtte på privacy@alivecor.com. Merk at det kan ta litt tid å slette kontoinformasjonen din, og at vi kan oppbevare den av juridiske årsaker eller for å hindre skade, inkludert som beskrevet i avsnittet Slik deles informasjon.

Hvilke valg har jeg når det gjelder kampanje- og informasjonsmeldinger?

Fra tid til annen kan vi sende deg kampanje- eller informasjonsmeldinger. Du kan melde deg av slik kommunikasjon ved å følge avmeldingsinstruksjonene i e-posten. Merk at det kan ta opptil 10 virkedager for oss å behandle avmeldingsforespørsler. Det kan hende vi fortsatt sender deg e-poster om kontoen din eller eventuelle tjenester som du har bedt om eller får fra oss.

Brukere under 18

Tjenestene våre er ikke designet for brukere under 18. Hvis vi oppdager at en bruker under 18 har gitt oss personlig informasjon, kommer vi til å slette denne informasjonen fra systemene våre.

GDPR – Rettighetene til EØS-brukere og AliveCors rettigheter for globale brukere

Hvilke rettigheter har jeg? Enkeltpersoner i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) har visse rettigheter med hensyn til personopplysninger. AliveCor vil gi brukere over hele verden mulighet til å utøve disse rettighetene, inkludert:

 • rett til tilgang til dine personlige data
 • rett til å korrigere eller rette eventuelle uriktige personlige data
 • rett til å begrense eller motsette seg behandling av personlige data
 • rett til å slette din personlige data, og
 • rett til flytting av personlige data

Vi er avhengig av ditt samtykke for å kunne behandle personlige data på lovlig måte for følgende formål:

 • innledende innsamling av personlige data gjennom tjenesten
 • levering av markedsførings- eller reklameformidling. du kan melde deg av slik formidling når som helst ved å klikke på «avslutt abonnement»-lenken som du finner i AliveCor-e-postoppdateringer og endre kontaktpreferansene dine.

I tillegg behandler vi personopplysninger på grunnlag av de avtalefestede forpliktelsene vi har til å levere tjenesten til deg, som beskrevet i avsnittet «Slik bruker vi informasjonen din», inkludert:

 • For å gjøre det mulig for tjenesten å fungere som forventet
 • For å kommunisere med deg når det gjelder kundeservicespørsmål, for å levere ikke-kampanje- og servicerelaterte e-poster eller for å administrere undersøkelser og spørreskjema, og
 • For å skreddersy opplevelsen din basert på din generelle region. Vi behandler for eksempel forespørsler om klinisk tolkning fra brukere i EØS gjennom en EØS-basert partner i klinisk tolkning.

I enkelte tilfeller kan AliveCor behandle personlig informasjon i henhold til en juridisk forpliktelse eller for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser.

Brukere innenfor EØS kan i henhold til personvernforordningen (GDPR) slå av lokal lagring og lagring i nettskyen ved å gå til innstillingene og slå dette «av». Hvis du slår av denne funksjonaliteten, vil ingen EKG-data bli lagret verken i nettskyen eller på enheten, og AliveCor vil ikke kunne hente slike data eller kunne sende ut rapporter, for eksempel månedlige rapporter for premiumtjenester.

Denne personvernerklæringen gjelder kanskje ikke for alle brukere i EØS.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke brukere i EØS som bruker tjenestene etter anvisning fra lege, og der legen og pasienten har inngått en avtale som dekker bruken av tjenestene. I et slikt tilfelle er det legen eller hans/hennes institusjon som er databehandler for data som innhentes fra/av KardiaMobile og appen, og da gjelder personvernerklæringen til legen eller hans/hennes institusjon, ikke denne personvernerklæringen.

EØS-brukerdata som registreres av helseleverandører med KardiaPro, administreres av helseleverandøren og ikke AliveCor, og er gjenstand for helseleverandørens personvernerklæring, ikke denne. Alle andre EØS-brukerdata som innhentes via tjenesten, er underlagt denne personvernerklæringen, der AliveCor er databehandler.

Hvordan kan jeg utøve mine individuelle rettigheter? AliveCor-brukere hvor som helst i verden med data som er underlagt denne personvernerklæringen, kan få tilgang til og oppdatere personopplysninger på denne måten:

 • Kontoeiere kan få tilgang til og oppdatere personlig informasjon gjennom sine kontoinnstillinger i AliveCor-plattformen
 • Kontoeiere kan utøve sine rettigheter til å slette og flytte data ved å kontakte ansvarlige databehandler ved AliveCor på privacy@alivecor.com.
 • AliveCor beholder ingen personlig informasjon fra brukere som ikke oppretter AliveCor-kontoer.

Merk deg at AliveCor kan be om ytterligere informasjon fra deg for å bekrefte identiteten din før vi oppgir personlig informasjon eller kontoinformasjon.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om våre personvernpraksiser, kan du kontakte oss på privacy@alivecor.com.

AliveCor, Inc.
Attn. Personvern
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

Hvis du er en EEA-kunde og ikke kan nå AliveCor via kontaktinformasjonen som gis over angående ditt problem, har du rett til å kontakte Datatilsynet.

Endringer ved denne policyen

Denne policyen er gyldig fra effektiv dato som beskrevet over. Vi kan endre denne policyen fra tid til annen, så husk å følge med jevnlig. Vi kommer til å publisere eventuelle endringer på denne policyen på tjenesten vår. Hvis vi gjør endringer på denne policyen som har betydelig påvirkning på vår praksis vedrørende den personlige informasjonen vi tidligere har samlet inn fra deg, kommer vi til å prøve å varsle deg i forkant av en slik endring.